Support: (+46)321-13666


Shopping Cart: 0,00 kr

Du har inga varor i din varukorg.

Information

Villkor

BESTÄLLNING
Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att butiksägarna lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles. 

Lundberg Custom Supplies Sweden AB har full äganderätt till alla produkter tills full betalning är erlagd.

FRAKT
Alla våra produkter säljs mot kreditkortsbetalning eller direktöverföring Handelsbanken. Faktura enl överenskommelse.

PRISER
Alla priser exl. moms. 
Alla priser som anges på våra sidor bygger på produktpris om inget annat avtalats. Lundberg Custom Supplies Sweden råder ej över prisförändringar på marknaden, varför priset som gäller vid beställningstillfället även gäller vid leveranstillfället. 

LEVERANSTIDER
Normalt har vi alla varor i lager. Butiksägaren reserverar sig för eventuella felaktiga uppgifter som ligger till grund för dessa leveransindikeringar, vilket kan få till följd att leverans kan komma att ske tidigare såväl som senare än beräknat. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnad för kund. Före eventuell förändring av er order kontaktas ni! 

LEVERANS
Alla leveranser sker med Postnord eller UPS och debiteras enligt gällande prislistor. Vi ansvarar inte för försändelsen när vi skickat den. Vi levererar worldwide 

AVBESTÄLLNING
Avbeställning av order är möjlig så länge ordern ej packats. Avbeställning av icke lagervara som köpts in speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från butiksägarna. 

För beställning som ej uthämtas debiteras 250:- 

ÅNGERRÄTT Som privatperson har du enligt distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet. 

REKLAMATIONER
Privatpersoner har enligt konsumentköplagen två (2) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Fyll alltid i denna reklamationsblankett och bifoga med varan. Skicka alltid in paketet så det kommer direkt till våran adress. Skickar man tex med brev så tar det flera dagar extra att hantera.
Får vi in en retur/reklamation utan ifylld blankett så inväntar vi tills vi fått information. Det är otroligt viktigt att ni fyller i blanketten så mycket det bara går. Vi har tusentals kunder idag och det är både tidskrävande och ibland smått omöjligt att veta vem paketet kommer ifrån och vad problemet är så snälla hjälp oss med att fylla i formuläret ordentligt. Kunden ansvarar för frakten till oss om det inte är en uppenbar reklamation. Garanti från Lundberg custom är en månad på all elektronisk utrustning. I vissa fall ersätts man med en ny vara tex om ni köpt en produkt som inte funkat från start. Då krävs förpackningar broschyrer och emballage i ursprungligt skick. I övriga fall låter vi tillverkaren bestämma hur det ska repareras eller om man blir ersatt av en ny vara. 

Lundberg Custom Supplies Sweden AB

Strandgatan 30

52331 Ulricehamn

0321-13666

RETURER
Innan en vara returneras, kontakta oss. Det är kundens ansvar att tillse att varan emballeras väl. Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara. Vi godtar inte sterila produkter som retur. Är returen ett garantiärende eller en reklamation så står kunden för frakten och ersätts om tillverkaren godkänt reklamationen eller garantin som ett fabrikationsfel. 

INFORMATION
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande produkter. Alla bilder på våra sidor skall ses som illustrationer, och butiksägaren kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet. Färgskiftningar kan förekomma eftersom en del varor är scannade, och bildkvaliten kan skifta beroende på vilken dator/programvara/upplösning som används. 

FORCE MAJEURE
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från butikägarens sida, som gör att butiksägaren ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att butiksägaren befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal..

INTEGRITETSSKYDDSPOLICY

Lundberg Custom Supplies Sweden AB


Vi på Lundberg Custom Supplies Sweden AB värnar om dig och din personliga integritet. Det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Vi behandlar därför dina personuppgifter på ett öppet sätt med din integritet i fokus.

I denna integritetsskyddspolicy, som gäller för alla som på något sätt nyttjar Lundberg Custom Supplies Sweden AB's tjänster eller produkter och/eller på annat sätt har kontakt med oss, redogör vi bland annat för hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Om inte annat specifikt anges är det Lundberg Custom Supplies Sweden AB, org. nr 556827-9953, Strandgatan 30, 52331 Ulricehamn, (”Lundberg Custom Supplies Sweden AB”, ”vi”) som har ansvaret för behandlingen av dina personuppgifter.

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor gällande denna policy eller för övriga dataskyddsfrågor. Kontaktuppgifter hittar du i slutet på denna policy.

 1. Vad är en personuppgift?

  En personuppgift är all information som direkt, eller indirekt, kan hänföras till en fysisk levande person. Exempel på detta är alltifrån personnummer till e-postadresser, men även krypterade uppgifter kan utgöra personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

 2. Vad är en "behandling" av en personuppgift?

  Begreppet "behandling" är brett och omfattar det mesta man kan göra med en personuppgift. Allt från insamling och lagring till ändring, användning eller radering utgör "behandling".

 3. När samlar vi in personuppgifter om dig?

  • Uppgifter som du själv lämnar till oss

   Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med att du besöker vår webbplats, köper en viss produkt eller tjänst, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, kontaktar oss eller använder våra digitala kanaler.

  • Uppgifter som samlas in när du använder våra tjänster

   När du använder våra tjänster registrerar vi information om din användning. Denna information omfattar vilka tjänster du använder, vilka sidor du besöker och hur du beter dig på webbplatsen. Vi använder oss exempelvis av Google Analytics och andra verktyg för att registrera information. Denna information kan omfatta operativsystem, webbläsarversion, IP-adresser, cookies och unika identifieringsfiler.

 4. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

  För att vi ska kunna tillhandahålla tjänster och varor till dig måste vi behandla dina personuppgifter.

  Vi behandlar dina uppgifter i huvudsak för att:

  • Administrera och tillhandahålla våra tjänster och varor

  • Hantera kundtjänstärenden och övriga förfrågningar

  • Lämna information och marknadsföra varor och tjänster som du kan vara intresserad av

  • Förbättra våra tjänster och varor, exempelvis genom att undersöka och utvärdera kundnöjdheten eller marknaden.

  Se ytterligare information under punkt 7.

 5. Vad har vi för laglig grund för att behandla dina personuppgifter?

  För att få behandla personuppgifter krävs det att det finns en laglig grund för detta. Lundberg Custom Supplies Sweden behandlar personuppgifter på följande grunder;

  • Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal som vi har med dig – t.ex. för att tillhandahålla eller administrera en tjänst du köpt

  • Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse t.ex. bokföringsskyldighet

  • Då vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter t.ex. för att kunna besvara förfrågningar om varor eller kommunicera med dig om liknande varor och tjänster som du tidigare köpt

  • Då personuppgiftsbehandlingen är tillåten på grund av att du har lämnat ditt samtycke till den.

  Se ytterligare information under punkt 7.

 6. Hur länge sparar vi dina uppgifter?

  Dina personuppgifter behandlas endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlats in för - exempelvis så länge det krävs för att vi ska kunna fullfölja de skyldigheter som vi har med anledning av ett avtal med dig. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det krävs enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

  Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

  Se ytterligare information under punkt 7.

 7. Profilering

  Om du är kund hos oss tittar vi på hur du använder vår webb, vilka av våra varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till, uppgifter om dina inköp och information om ditt kontoinnehav. Detta gör vi för att tillhandahålla dig erbjudanden och inbjudningar till evenemang som vi tror du skulle vara intresserad av.

  Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att kontakta oss på dataskydd@lundberg-custom.com.

 8. Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

  Vi delar inte era personuppgifter med någon utanför Lundberg Custom Supplies Sweden AB koncern.

 1. Var behandlas dina uppgifter?

  Som utgångspunkt behandlas dina personuppgifter inom EU. För det fall att vi använder oss av tjänsteleverantörer som överför dina personuppgifter till länder utanför EU och EES kommer vi att vidta åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagkrav, exempelvis genom att kräva garantier om att leverantören skyddar uppgifterna i enlighet med gällande dataskyddsregler. Om du vill veta mer om vilka skyddsåtgärder vi vidtagit kan du kontakta oss.

 2. Dina rättigheter

  Rättelse och tillgång till dina personuppgifter

  Som registrerad har du rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra de personuppgifter som du lämnat.

  Du har också rätt att ta del av vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Detta gör du genom att begära ett så kallat registerutdrag.

  Återkalla samtycke med framtida verkan

  Behandlar vi dina personuppgifter på den rättsliga grunden samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt fortsatta samtycke avseende framtida behandling.

  Motsätta dig behandling

  Du har rätt att motsätta dig behandlingar som vi utför med stöd av en intresseavvägning.

  Du kan när som helst avsäga dig reklam- och kommunikationsutskick. Du kan avregistrera dig genom att klicka på en länk i det aktuella utskicket eller kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan).

  Radering

  Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

  Begränsning av behandling

  Du kan även ha rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

  Dataportabilitet

  För det fall att du vill flytta dina uppgifter från oss har du även rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format (rätt till dataportabilitet). Denna rätt omfattar endast uppgifter som du själv har delat med oss.

 3. Särskilt om cookies

  När du besöker våra hemsidor använder vi cookies.

 4. Klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter

  Skulle du vara missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter ber vi dig att i första hand kontakta oss på dataskydd@lundberg-custom.com

  Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera ditt klagomål på kan du framföra ditt klagomål till behörig tillsynsmyndighet, för närvarande Datainspektionen.

 5. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

  Lundberg Custom Supplies Sweden AB, org. nr 556827-9953, Strandgatan 30, 52331 Ulricehamn, Tel: 0321-13666, är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för Lundberg Custom Supplies Sweden AB behandling av dina personuppgifter.

  Vid frågor om dataskydd eller om du vill utnyttja dina rättigheter enligt ovan når du oss lättast på:

  dataskydd@lundberg-custom.com

 6. Ändringar i integritetsskyddspolicyn

  Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy. Du hittar alltid den senaste versionen på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål) kommer detta att kommuniceras till dig.