Menu
  1. Home
  2. FINANSIERING

FINANSIERING

NÄR SKA VI LEVERERA?

Alla produkter som vi kallar hårdvara tex maskiner, strömaggregat, möbler och kringutrustning kan leasas eller hyras av oss genom vår samarbetsparter Edge Finanslaget.

Varför finansiering?

 

Varför äga någonting som sjunker i värde? Varför göra stora 

initiala utlägg för något som skall användas under flera år? 

Då är det bättre att använda den senaste tekniken utan att binda upp kapital! 

Både inom offentliga sektorn och inom det privata näringslivet finansierar man 

utrustning som till exempel bilar eller kopieringsmaskiner. Finansiering är ett mycket vanligt sätt att få verksamheten att gå ihop. Det är också ett klokt sätt. 

Genom att finansiera utrustning får ett företag nyttjanderätten utan att behöva betala hela kostnaden vid köptillfället. 

Med Edge´s finansieringslösningar finns möjlighet att lägga till kringutrustning och byta modell under kontraktets löptid. På så sätt har företaget alltid tillgång till den senaste tekniken utan att minska det ekonomiska handelsutrymmet.

 

Lägsta belopp att finansiera är 10 000kr ex moms. 

Till exempel kan det se ut så här:

Ni behöver två nya stolar till studion till en kostnad av totalt 26 000kr Hela beloppet betalas direkt eller efter 30 dagar. 

Med leasing blir månadskostnaden 768 kr/månaden i 36 månader. Vill ni behålla stolarna efter leasintiden så betalar ni ett restvärde på 2600kr

Alternativt så kan ni välja att byta upp er till nya fräscha stolar i ett nytt avtal som kommer hamna på samma månadskostnad. Man kan även byta upp sig inom leasingtiden med en förhöjd avgift. 

Säg att ni ska starta en helt ny studio med utrustning för 100 000kr. Då tolererar vi även förbrukningsvaror upp till 20% av beloppet! Så länge restbeloppet motsvarar det faktiska värdet på det produkter som finns kvar. 

Låt oss säga all utrustning Stolar, Maskiner, Kringutrustning, Färger nålar osv kostar 100 000kr då betalar ni 2 772 kr/månaden i 36 månader. 

 

Övriga fördelar med finansiering:

  • Ni kan beställa den utrustning som de behöver, snarare än att kompromissa på grund av begränsad budget eller likviditet.
  • Ni ”får skydd” mot omodern utrustning (låga initiala investeringskostnader gör det möjligt att uppgradera till ny teknologi tidigare)
  • Ni kan bibehålla sitt nuvarande kreditutrymme hos husbanken.
  • Ni bibehåller likviditeten eftersom investeringskostnaden kan spridas ut på en längre tidsperiod, med regelbundna betalningar.
  • Ni får en enklare beslutsprocess då den initiala kostnaden är lägre än vid kontantköp.
  • Ni får en förutsägbar budget då betalningarna bestäms när avtalet skrivs.
  • Ni vinner flexibilitet (enkelt att uppgradera eller lägga till utrustning).
  • Ni får mer konkurrenskraftiga finansieringsvillkor eftersom Edge Finance skräddarsyrlösningen efter behov och önskemål.

 

Vad är leasing?

Leasing är en form av långtidshyra, där leasegivaren köper utrustningen och överlåter hela nyttjanderätten till leasetagaren genom ett leasingavtal

 

Vad kan leasas?

Lös egendom kan i de allra flesta fall leasas. Med lös egendom menas att den inte ingår i fastighet eller som del i annan utrustning.

Fördelar med leasing

Leasing är ett enkelt och förmånligt sätt att anskaffa en utrustning utan att binda kapital eller använda sina bankmässiga säkerheter, företaget låser därmed inte upp sitt kreditutrymme. Den leasade utrustningen utgör säkerheten. Leasingtiden, och därmed kostnaden för leasingen anpassas bl a till utrustningens ekonomiska livslängd, vanligen är leasetiden 3-5 år. Leasingavgiften är skattemässigt avdragsgill, dvs den dras som en kostnad. Leasingen påverkar endast resultaträkningen då utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen. Budgeteringen och likviditetsplaneringen blir enkel då leasetagaren i förväg känner till lesasingperioden.

Månadskostnad och restvärde

Månadskostnaden påverkas av utrustningens restvärde och leasingavtalets längd. Ett högre restvärde och en lång hyrestid ger en lägre månadskostnad – och tvärtom. Leasingen läggs upp så att objektets restvärde motsvarar marknadsvärdet.

För att det inte ska bli för stort glapp mellan restvärde och marknadsvärde kan en förhöjd första leasingavgift läggas till.

 

Kontakta oss för mer information. Berätta vad ni är intresserade av och lämna era företagsuppgifter så lämnar vi en kostnadsfri offert på din månadskostnad.

finans@lundberg-custom.com eller slå oss en signal på 0321-13666. 

Login
Create an account
Reset password

Current store is SEK

Continue